Le padel erottuu paitsi teknisistä ja taktisista puolistaan, myös henkisestä ulottuvuudestaan, joka on ratkaisevan tärkeä pelaajien suorituskyvyn kannalta. Pelaajien henkinen valmistautuminen padel, pareittain harjoitettava urheilulaji, vaatii erityistä lähestymistapaa, joka kattaa emotionaalisen tartunnan, kommunikoinnin, itseluottamuksen, keskittymisen sekä tunteiden ja energian hallinnan. Signed analyysi Clément Dardé de Mymental.fr.

Binomiaalinen ja emotionaalinen tartunta

Le padel pelataan lähes yksinomaan nelinpelissä, mikä tekee joukkueen dynaamisesta erityisen tärkeän. Emotionaalinen tartunta on keskeinen rooli tässä kokoonpanossa. Tunteet, olivatpa ne "positiivisia tai negatiivisia", voivat levitä nopeasti pelaajalta toiselle, mikä vaikuttaa parin yleiseen suorituskykyyn.

Oria Sager ilon semifinaali Premier Padel P1 Riad

Ei ole yllättävää, että tieteelliset tutkimukset vahvistavat, että "positiiviset" tunteet, kuten innostus ja itseluottamus, voivat parantaa joukkueen yhteenkuuluvuutta ja suorituskykyä. Toisaalta "negatiiviset" tunteet, kuten turhautuminen ja stressi, voivat vaikuttaa haitallisesti, mikä johtaa virheisiin ja suorituskyvyn heikkenemiseen. Siksi pelaajille on tärkeää padel kehittää strategioita tunteidensa hallitsemiseksi ja säätelemiseksi kielteisten vaikutusten minimoimiseksi ja positiivisten vaikutusten maksimoimiseksi. Valmistelutyö koostuu sitten niiden hetkien tiedostamisesta, jolloin he ovat lähettäjiä tai vastaanottajia, vaikuttajia tai vaikuttajia, tarttuvia tai saastuneita. Tästä tietoisuudesta tulee sääntely.

Miellyttävät tunteet ovat kuitenkin toivottavia, mutta epämiellyttävät tunteet ovat väistämättömiä, joten sinun on opittava sopeutumaan ja työskentelemään.

Kommunikoinnin merkitys parisuhteessa

Viestintä on toinen henkisen valmistautumisen peruspilari padel. Tehokas kommunikaatio antaa pelaajille mahdollisuuden synkronoida liikkeitään, ennakoida kumppaninsa toimia ja pysyä linjassa pelistrategioissa. Tutkimukset ovat osoittaneet, että parit, jotka kommunikoivat selkeästi ja säännöllisesti, menestyvät paremmin, koska he pystyvät kommunikoimaan nopeasti muuttuviin pelitilanteisiin. Viestinnän ja suorituskyvyn välillä on siis suora yhteys.

Gil Moyanon keskustelu Roomasta Premier Padel 2023

Pelaajien on opittava käyttämään verbaalisia ja ei-verbaalisia vihjeitä koordinoidakseen toimintaansa. Ratkaisevaa on myös kyky antaa rakentavaa palautetta. Esimerkiksi menetetyn pisteen jälkeen pelaaja voi arvostelemisen sijaan rohkaista kumppaniaan tai ehdottaa taktisia muutoksia. Tämä rakentava lähestymistapa auttaa ylläpitämään positiivista dynamiikkaa ja rakentamaan keskinäistä luottamusta. Näin ollen yhteistä sanastoa ja kehon kieltä on rakennettava ja suosittava. Samoin tiettyjä sanoja ja asenteita tulisi luultavasti välttää. Henkinen valmentaja on tukemassa tätä rakentamista.

Keskittyminen: vaativa kurinalaisuus

Le padel on nopea urheilulaji, jossa pisteet ratkaistaan ​​vain muutamassa rallissa ja pelit vain muutamassa pisteessä. Tärkeitä kohtia on usein. Keskittyminen on siksi välttämätöntä. Tarkennuksen menettäminen edes lyhyeksi ajaksi voi olla kallista. Toisaalta kognitiivisella ulottuvuudella on tässä oma erikoisuutensa. Pallon lentoratojen, pelaajien (joukkuetoverit ja vastustajat) liikkeet, kentän eri elementit (lasi, ristikko, verkko, ovet, hiekka jne.) tiedon otto, tilanne- ja päätös- Älykkyyden saaminen näyttää välttämättömältä korkealla tasolla suoriutumiseen. Henkinen valmistautuminen sisältää siksi tekniikoita tämän huomion parantamiseksi ja ylläpitämiseksi koko ottelun ajan.

Visualisointi ja mindfulness voivat olla erittäin hyödyllisiä. Visualisoinnin avulla pelaajat voivat valmistautua henkisesti erilaisiin pelitilanteisiin, kun taas mindfulness auttaa pysymään läsnä ja minimoimaan häiriötekijöitä. Harjoittelemalla näitä tekniikoita säännöllisesti, pelaajat voivat parantaa kykyään pysyä keskittyneenä myös paineen alaisena pelatessaan ratkaisevia pisteitä.

Tunteiden ja energian hallinta

Le padel on ennen kaikkea kärsivällisyyden ja tarkkuuden peliä. Toisin kuin joissakin muissa urheilulajeissa, joissa raakavoima voi olla tärkeä voimavara, padel vaatii pelaajilta harkittumpaa lähestymistapaa ja hyvää itsehillintää. Siksi heidän täytyy hallita tunteitaan säilyttääkseen tarkkuutensa ja rauhallisuutensa. Itse asiassa mikä tahansa huonoon tunnesääntelyyn liittyvä yliaktivointi voi nopeasti johtaa pakottamattomiin virheisiin, huonoihin taktisiin valintoihin ja palloihin, joita vastustajan on helppo hyödyntää.

Tutkimus aiheestaInternational Journal of Sports Science & Coaching osoitti, että pelaajat padel jotka pystyvät kanavoimaan energiansa tehokkaasti ilman, että stressi tai jännitys joutuisi valtaistumaan, suoriutuvat yleensä paremmin. Tekniikat, kuten syvä hengitys, meditaatio ja positiivinen itsepuhuminen, voivat auttaa hallitsemaan stressiä ja ylläpitämään optimaalista energiatasoa.

Luottamus kaksikon sydämessä

Itseluottamus on jokaisen urheilijan ja jalkapalloilijan peruselementti. padel ei ole poikkeus säännöstä. Mutta tässä pariurheilussa tähän itseluottamukseen on liitettävä yhtä vahva luottamus joukkuetoveriisi. Jokaisen pelaajan on uskottava omiin kykyihinsä suorittaa tarkkoja ja strategisia laukauksia, mutta myös kumppaninsa kykyihin, jotta joukkue toimisi harmonisesti. Tämä kaksoisluottamus on ratkaisevan tärkeää, koska kokonaissuoritus ei riipu pelkästään yksilöstä, vaan kahden pelaajan välisestä synergiasta ja yhteistyöstä.

Hyväksyminen ja irtipäästäminen ovat olennaisia ​​ominaisuuksia, joita kehittää. Pelaaja padel täytyy syvästi ymmärtää ja hyväksyä, että heidän menestymisensä ei riipu pelkästään heidän omista toimistaan. Kumppanisi suorituskyky vaikuttaa suoraan lopputulokseen. On erittäin tärkeää ottaa kumppanisi virheet vastaan ​​ystävällisesti ja ymmärtää, että virheet ovat olennainen osa leikkimistä ja oppimista. Integroimalla tämän näkökulman padeliste voi vähentää turhautumista ja luoda keskinäisen tuen ympäristön, mikä edistää tandemin parempaa suorituskykyä.

tapia coello

Lisäksi syyllisyyden hallinta on usein huomiotta jätetty, mutta yhtä tärkeä näkökohta. Kun pelaaja tekee virheen, hän voi tuntea voimakasta syyllisyyttä peläten pettyneensä joukkuetoverilleen. On elintärkeää oppia käsittelemään näitä tunteita rakentavasti, muistaen, että erehtyminen on inhimillistä ja että jokaisella pelaajalla on yhteinen vastuu positiivisen asenteen ylläpitämisestä. Keskinäinen tuki ja avoin viestintä voivat auttaa voittamaan nämä epäilykset ja rakentamaan tiimin kestävyyttä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että luottamus itseensä ja kumppaniin, hyväksyminen ja irtipäästäminen sekä syyllisyyden hallinta ovat henkisen valmistautumisen pilareita. padel. Niiden avulla pelaajat voivat navigoida tämän urheilulajin emotionaalisessa monimutkaisuudessa, vahvistaa yhteenkuuluvuuttaan ja maksimoida kollektiivisen potentiaalinsa.

Lopuksi pelaajien henkinen valmistautuminen padel on ratkaiseva näkökohta, varsinkin kun tätä lajia harjoitetaan pareittain. Tätä ei voida laiminlyödä, ja sitä on jopa työstettävä yhtä kunnianhimoisesti kuin muutkin ulottuvuudet, kuten fyysiset, tekniset ja taktiset. Yhdistämällä strategioita kommunikoinnin parantamiseksi, keskittymisen ylläpitämiseksi ja emotionaalisen monimutkaisuuden ja energian hallitsemiseksi pelaajat voivat parantaa suorituskykyään huomattavasti. THE padel vaatii erityistä henkistä lähestymistapaa, joka yhdistää nämä elementit, jotta tiimi voi toteuttaa täyden potentiaalinsa.

Clément DARDÉ

Clément Dardé on henkinen kouluttaja ja valmentaja, kouluttaja ja opettaja. Hän on erityisesti MyMental.fr:n luoja