Instagramissa tehdyn kyselyn mukaan olet ollut lähellä 650 ihmistä äänesti ja kaksi kolmasosaa uskoo, että on enemmän kuin tuotemerkkejä sisään padel kuin tenniksessä. Optinen illuusio ?

Lausunto, joka siis vastustaa asiantuntijan mielipidettä Manu Garcia de French Padel Kauppa, uskoen oikeutetusti, että meidän on kiinnitettävä huomiota näihin ennakkokäsityksiin.

"En ymmärrä, kuinka tenniksen kaltaisella urheilulajilla, jossa on satoja miljoonia pelaajia, voisi olla vähemmän brändejä kuin padel"

Todellakin, ranskan kielen perustaja Padel Shop huomauttaa kuitenkin, että toisin kuin tennis, tällä hetkellä padel, monet muut jakavat kakun.

"Tennisessä meillä on viisi behemotia, jotka jakavat 98 prosenttia maailman luvuista. Kun padel, näillä viidellä on 70 % ja loput 30 % jaetaan muiden merkkien kesken. Se on vain osuus, joka on erittäin erilainen."

tennistutkimus padel

Palatakseni tätä teemaa koskevaan perusartikkeliin, se tapahtuu ICI.

Frank Binisti

Franck Binisti löytää padel Club des Pyramidesissa vuonna 2009 Pariisin alueella. Siitä asti kun padel on osa hänen elämäänsä. Voit usein nähdä hänen kiertävän Ranskaa menemässä esiin suurten tapahtumien padel français.